Välkommen

till

HealerConny

 

Välkommen

till min sida

                    

      VIKTIGT! Healing är ett komplement till  läkarbesök och därför ska Du alltid besöka läkare vid sjukdom.

      Likaså får Du EJ sluta med medicin utskriven av läkare, utan att denne först ändrat din dosering, eller

      att läkaren har helt tagit bort, eller gett Dig en ny medicin.